Stijlen in de begeleiding

Coachingsgerichte Technieken. Er worden effectieve technieken vanuit de coaching toegepast, bijvoorbeeld het GROW coaching model. Het GROW coaching model is een vier-stappenplan. GROW is een afkorting voor Goal – Reality – Options – Will. Een nuttige metafoor voor het GROW coaching model is het plan dat je zou maken om een reis te ondernemen. Je begint met de kaart: waar gaan we naartoe (Goal = Doelstelling), en waar zijn we nu (Reality = Actuele Situatie)? Dan bekijk je de verschillende routes om op de bestemming te geraken (Options = Opties verkennen). Tenslotte kies je er één uit, en zorg je ervoor dat je motivatie om de reis te ondernemen in orde is, en dat je voorbereid bent op alle condities en obstakels (Will = motivatie, actieplan, conclusie).

Acceptance and Commitment therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door drie Amerikaanse psychologen: Steven Hayes, Kelly Wilson & Kirk Strosahl. Sinds juli 2010 is ACT erkend als een effectief bewezen therapie voor een verscheidenheid aan problemen, bijvoorbeeld angst, depressie en chronische pijn.

Bij ACT leer je op een andere manier met vervelende gedachten, gevoelens, en sensaties om te gaan dan je eerste automatische reactie je ingeeft: oplossen! Het blijkt namelijk dat het gevecht aangaan met gedachten en/of gevoelens (of ze juist proberen te vermijden) er juist vaak voor zorgt dat deze een grotere invloed krijgen op je leven. Het alternatief is acceptatie van deze vervelende ervaringen. Niet omdat deze zo leuk zijn, maar omdat je niet wilt dat ze nog meer ruimte innemen in je leven. Met de energie die je overhebt, kun je je vervolgens richten op de dingen die er wel echt toe doen! De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke ervaringen/problemen uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol, vitaal leven.

Cognitieve Gedragstherapie (CGt) Bij CGt gaat het er in de behandeling om zo direct en concreet mogelijk aan te sluiten bij de problemen die je ervaart. De effectiviteit van CGt is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort. Het gaat vooral over moeilijkheden die nu spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan.\

EMDR Als posttraumatische stress behandeling of PTSS therapie maken wij bewezen succesvol gebruik van EMDR therapie of imaginaire exposure. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization And Reprocessing. Bij EMDR roep je de nare herinnering(en) op, terwijl je gelijktijdig met je ogen de vinger van de therapeut volgt.

Imaginaire exposure is een vorm van cognitieve gedragstherapie waarbij je langdurig en herhaaldelijk wordt geconfronteerd met de angst oproepende herinneringen aan het trauma. Je beleeft daarbij de traumatische gebeurtenis in gedachten –en in een veilige omgeving- opnieuw met als doel de emoties om te zetten.