Vergoedingen Psychologische behandeling

Vergoedingen 2023 (voor behandeling via Psycholoog Nederland)

Ongecontracteerde zorg

Psycholoog Nederland wil iedereen gelijke zorg kunnen verlenen en daarom kiezen wij ervoor geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Omdat we geen contracten hebben betekent dit dat de vergoeding afhankelijk is van de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering. Heb je een zuivere restitutiepolis dan betaal je geen eigen bijdrage, want wij kunnen alle kosten bij je zorgverzekering indienen. Bij een naturapolis of combinatiepolis is dit anders. Hier vergoedt de zorgverzekeraar niet alle kosten en betaal je normaal gesproken een eigen bijdrage.

 

Tijdelijk geen Eigen bijdrage in 2023 bij Psycholoog Nederland

Nieuwe clienten die starten in 2023 betalen geen eigen bijdrage. Dit doen we tot en met 31-12-2023 omdat je aan het einde van het jaar de mogelijkheid hebt om over te stappen naar een zorgverzekering die alles vergoed (zuivere restitutiepolis). Indien je dan niet wisselt van zorgverzekering betaal je in 2024 een eigen bijdrage afhankelijk van de categorie van je zorgverzekering. Dit is € 29,50 voor een naturapolis en € 42,50 voor een budgetpolis per behandelsessie.

Een restitutiepolis is duurder dan een naturapolis, maar uiteindelijk veel voordeliger omdat je geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Kijk wel goed dat je niet overstapt naar een zorgverzekering waarbij je vooraf toestemming voor behandeling moet aanvragen. We kunnen niet garanderen dat je deze toestemming ook krijgt. Per kalenderjaar stelt Psycholoog Nederland de eigen bijdrage vast per soort verzekering.

 

Het Eigen Risico 

In de zorg heeft iedereen per jaar bij zijn zorgverzekering een wettelijk verplicht eigen risico. Dat is standaard € 385. Voor alle zorg (met uitzonderingen van huisartsbezoeken, bevalling, verloskundige zorg en kraamhulp) geldt altijd een eigen risico, zo ook voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Bij veel zorgverzekeraars kun je het eigen risico in termijnen betalen. Neem daarvoor contact op met je zorgverzekeraar.

Soms toestemming nodig van zorgverzekeraar

Helaas zijn er zorgverzekeraars waarbij je eerst toestemming moet vragen voordat je bij ons in behandeling kan of waar je na een aantal sessies opnieuw toestemming moet vragen. Je moet dan bijvoorbeeld je persoonlijke behandelplan en een offerte van het traject aanleveren. Hierdoor kan het langer duren voordat je met een behandeltraject verder kan. Hiernaast kunnen wij niet inschatten of je zorgverzekering toestemming geeft. Gelukkig zijn er veel zorgverzekeraars waarbij dit niet nodig is.

Overzicht van alle zorgverzekeraars

De keuze voor een zorgverzekering is altijd persoonlijk en daar kunnen we vanuit Psycholoog Nederland niet in adviseren. Wat we wél kunnen doen, is dit zo inzichtelijk mogelijk proberen te maken. Hieronder vind je een totaaloverzicht voor 2023 van alle zorgverzekeraars. Per polis staat vermeld of er toestemming nodig is van de zorgverzekeraar om bij ons in behandeling te komen. Bij de restitutiepolissen van Menzis, StadHolland, StudentenGoedVerzekerd en Zilverenkruis-Achmea is alle zorg bij ons voor 100% vergoed en heb je geen toestemmingsverklaring nodig:

  • Voor nieuwe clienten die starten in 2023 wordt tijdelijk geen eigen bijdrage gerekend
  • De gemiddelde duur van een behandelsessie is 45/60 minuten. Bij 90 minuten of meer worden 2 sessies gerekend;
  • We zijn afhankelijk van de tarieven en afspraken met zorgverzekeraars die per jaar worden vastgesteld. Hierdoor wordt de eigen bijdrage en onderliggende afspraken per kalenderjaar opnieuw vastgesteld voor zowel bestaande als nieuwe cliënten
  • De GGZ valt onder het wettelijk verplichte Eigen Risico. Dit staat los van de Eigen bijdrage bij Psycholoog Nederland.
  • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan bovenstaand overzicht.

Overgangsregeling FBTO basis vrij polis

FBTO biedt in 2023 geen restitutiepolis meer aan. Maar heb je op dit moment in 2022 een FBTO basis vrij polis, dan geldt voor jou een overgangsregeling. Ben je in 2022 al in behandeling bij Psycholoog Nederland dan wordt in 2023 nog steeds de zorg vergoed op voorwaarden van de FBTO basis vrij restitutiepolis. Dit geldt niet voor cliënten die in 2023 overstappen naar deze verzekering.

Vragen? 

Heb je vragen over bovenstaande kijk dan eerst hieronder naar de meest gestelde vragen. Je kan ook bellen/ mailen naar ons Customer Care Center via 085-0645864 / info@psycholoognederland.org.

Klik hier voor wijzigingen en overzicht eigen bijdrage voor bestaande cliënten (2022)
Voor bestaande cliënten geldt wel een Eigen Bijdrage afhankelijk van de soort verzekering.

Tarieven algemeen

Vanaf 1 januari 2022 is bij de GGZ het Zorg Prestatie Model (ZPM) ingevoerd. Bij Psycholoog Nederland hanteren we de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Deze tarieven zijn openbaar en kun je vinden op de website van de NZa of zorgprestatiemodel (https://zorgprestatiemodel.nza.nl/). De tarieven en voorwaarden van Psycholoog Nederland worden per kalenderjaar vastgesteld. De volledige voorwaarden van Psycholoog Nederland worden bij de intake bevestiging meegestuurd.

  • Het te hanteren bedrag van de zorgprestatie hangt af van het beroep, type consult en duur van deze prestatie;
  • Bij de diagnostiekfase worden multidisciplinaire tarieven gehanteerd;
  • Afhankelijk van de zorgzwaarte worden bij de behandelingen mono- of multidisciplinaire tarieven gehanteerd;
  • Tijdens het behandeltraject kan worden op- of afgeschaald (mono-/multidisciplinair)
  • De standaard duur van een behandeling is 45 minuten. In overleg en afhankelijk van de behandeling kan hiervan worden afgeweken