Tarieven Psychologie

Voor wat betreft de kosten geldt het volgende. Er zijn drie manieren om te betalen voor de behandeling: 1) uw verzekering vergoedt de kosten, 2) u betaalt zelf of 3) uw werkgever betaalt.

1) Via uw verzekering.

Wij hebben ervoor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Dat betekent het volgende voor u:
– Bij een restitutiepolis krijgt u 100% vergoed. Bij een vrije zorgkeuze wordt mogelijk 100% vergoed (kijk dit na bij uw zorgverzekering).
– Bij een basisverzekering (natura) wordt het traject deels vergoed (70% tot 100%) door uw verzekering. Dit betekent dat u eerst de nota zelf betaalt (dat kan ook in termijnen) en deze vervolgens bij de verzekering indient.

In de Basis GGZ zijn er 3 verschillende trajecten met vaste tarieven (kort, middel, intensief). De verzekering betaalt per traject, niet per sessie. Informeert u bij uw verzekeraar voor de percentages van hun vergoedingen, uw eigen risico en eventueel uw eigen bijdrage.

Betalingen gaan per traject ( aan de hand van zorgzwaarte) en niet meer per sessie zoals een aantal jaar geleden. Dat houdt bijvoorbeeld in dat een intensief traject een bandbreedte heeft van ongeveer 8 tot 10 sessies. Dus hetzelfde factuurbedrag als je 8 of 10 sessies hebt gehad.

Onze tarievenlijst basis-ggz

Uitleg zorgtrajecten basis-ggz

Zelf betalen

Vergoeding via werkgever

In de SGGZ is er eerst diagnostiek en aansluitend behandeling. Een SGGZ traject heeft een zorgpad waarbij een behandelteam zich met jouw hulpvraag bezig houdt. Naast de diagnostiek en individuele therapie kan er ook een groepsbehandeling en/of extra modules via beeldbellen plaats vinden.

Dat houdt financieel het volgende in:

Bij een restitutiepolis / vrije zorgkeuze krijg je 100% vergoed. Bij een basisverzekering (natura) vragen wij een een eigen bijdrage van 225 euro voor het behandeltraject in de SGGZ. Indien je na ons diagnostiektraject bij ons stopt omdat je niet in behandeling wil of dat wij toch niet de geschikte hulp kunnen bieden, dan is er geen eigen bijdrage. Middels een akte van Cessie geef je ons toestemming dat wij de factuur rechtstreeks bij jouw verzekering mogen indienen. De factuur voor de eigen bijdrage sturen wij na de behandeling. Let op! CZ-groep en Menzis accepteren geen akte van cessie. Dat betekent dat jijzelf de factuur indient bij je verzekeraar en daarna ons betaald.

Wij zijn aangesloten bij B4 Solutions GGZ-instelling. Onze facturering loopt via B4 Solutions. Wanneer u informeert voor vergoedingen bij uw verzekering, dan kunt u de volgende gegevens doorgeven: B4 Solutions GGZ-instelling, hoofdvestiging: Vondellaan 45, 1401 RX in Bussum, AGB-code: 22-220682.

2) Zelf betalen.

Een individuele behandelsessie duurt 45 minuten (directe tijd) en 15 minuten (indirecte tijd) en bedraagt 100 euro.
Een intakegesprek is 60 minuten (directe tijd) en 30 minuten (indirecte tijd) en bedraagt 150 euro.
Relatietherapie wordt niet vergoed door de verzekeringen. U betaalt 150 euro voor 1 sessie van 5 kwartier.

B.T.W. hoeft niet berekend te worden. Informatie vragen of telefonisch bespreken of u bij Leef! aan het juiste adres bent is uiteraard kosteloos en vrijblijvend.

3) Via uw werkgever.

Het UWV of werkgevers hebben soms speciale regelingen. De kosten via uw eigen bedrijf declareren behoort ook tot de mogelijkheden.